ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Σύνδεσμοι - Υπουργεία

Link to Web Sites - Paradox InteractiveΥπουργεία

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων
http://www.minenv.gr/

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
http://www.minagric.gr/

Υπουργείο Ανάπτυξης
http://www.ypan.gr/

Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης - Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
http://www.eot.gr