ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Σύνδεσμοι : Ερευνητικά ινστιτούτα - Οργανισμοί - Υπηρεσίες

Link to Web Sites - Paradox InteractiveΕρευνητικά ινστιτούτα - Οργανισμοί - Υπηρεσίες

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον"
http://www.epper.gr/

Υ.Π.ΕΧΩ.Δ.Ε. - Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος
http://hermes.edpp.gr/

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων
http://www.ekby.gr/

Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών
http://www.fri.gr/

Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης
htpp://www.ekpaa.gr/

Natura 2000
http://www.natura.org/

Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης
http://europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
http://www.rcm.gr/

Περιφέρεια Θεσσαλίας
http://www.thessalia.gr/

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας
http://www.pieria.gr

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας
http://www.larissa.gr/

Δήμος Λιτόχωρου
http://www.litohoro.gr/

Δήμος Δίου
http://www.dion.gr

Δήμος Ολύμπου
http://www.dimosolympou.gr

Δήμος Πέτρας
http://www.dimospetras.gr

Κοινότητα Καρυάς
http://www.koinotita-karias.gr

Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε.
http://www.pieriki-anaptixiaki.gr

Αναπτυξιακή Λιτόχωρου Α.Ε.
http://www.anlit.gr

Αναπτυξιακή Εταιρεία Ελασσόνας -Κισσάβου Α.Ε.
http://www.anelkis.gr