ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Σύνδεσμοι - Σχολές

Link to Web Sites - Paradox InteractiveΣχολές

Α.Π.Θ - Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
http://web.auth.gr/

Δ.Π.Θ. - Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
http://www.fmenr.duth.gr

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ - Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
http://www.teikav.edu.gr/la/Dasoponia

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ - Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου
http://www.teikav.edu.gr/la/Arxitektoniki/

Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ - Τμήμα Δασοπονίας
http://www.teilar.gr/schools/karditsa/forestry/index.el.php3/

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ - Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
http://www.karp.teilam.gr/

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου - Τμήμα Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
http://www.fla.teiep.gr