ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η σύσταση καθορίστηκε με την υπ’ αριθ. 30719 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (30719/1–9–2009 ΦΕΚ ΥΟΔΔ 374/1-9-2009) και διορθώθηκε με το ΦΕΚ ΥΟΔΔ 384/3-9-2009. Στο Δ.Σ. εκπροσωπείται μια σειρά φορέων και ειδικοτήτων που έχουν ως αντικείμενο τη διαχείριση της περιοχής «Εθνικός Δρυμός Ολύμπου».

Πρόεδρος του Φ.Δ.Ε.Δ.Ο. ορίστηκε ο κος Κάκκαλος Νικόλαος, Μαθηματικός, εκπρόσωπος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Στη θέση του Αντιπροέδρου εκλέχθηκε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καρυάς κ. Δάσιος Αντώνιος και στη θέση του Γραμματέα ο κ. Καραηλιάς Νικόλαος, κοινός εκπρόσωπος του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Λιτόχωρου και του Συλλόγου Ελλήνων Ορειβατών Λιτόχωρου.

Η πλήρης σύνθεση του Δ.Σ. του Φ.Δ.Ε.Δ.Ο. είναι η εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Κάκκαλος Νικόλαος
Πρόεδρος

Μαθηματικός

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων

Δάσιος Αντώνιος
Αντιπρόεδρος

Πρόεδρος Κοινότητας Καρυάς

Ο.Τ.Α. Ν. Λάρισας

Καραηλιάς Νικόλαος Γραμματέας

Μέλος του Ε.Ο.Σ. Λιτοχώρου

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος και Σύλλογος Ελλήνων Ορειβατών Λιτόχωρου

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Οικονόμου Ι. Αθανάσιος

Βιολόγος
ΠΕ Χημικών - Φυσικών - Βιολόγων

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Μπουκουβάλα Παναγιώτα

ΠΕ 6 Διοικητικών - Οικονομικών

Υπουργείο Ανάπτυξης

Οικονόμου Δ. Αθανάσιος

ΠΕ Μηχανικών

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Χραπανάς Δημήτριος

Δασολόγος

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Παπαστεργίου Γεώργιος

Νομάρχης Πιερίας

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Πιερίας και Λάρισας

Τσιφοδήμος Αθανάσιος

Δήμαρχος Λιτόχωρου

Ο.Τ.Α. Ν. Πιερίας

Γκανάκος Μιχαήλ

Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις

Χατζής Κων/νος

Μηχανικός
Χωροτάκτης Πολεοδόμος Περιφερειακός Αναλυτής

Ειδικός Επιστήμονας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Μπαϊρακτάρη Σταυρούλα

Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων

Καραΐσκος Αθανάσιος

Δασολόγος

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Κολέρης Δημήτριος

ΠΕ Μηχανικών

Υπουργείο Ανάπτυξης

Ξύδη Ειρήνη

ΠΕ Περιβαλλοντολόγων

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Φωτίου Φώτιος

Δασολόγος

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Κατσαρός Λουκάς

Νομάρχης Λάρισας

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Πιερίας και Λάρισας

Παπαχρήστος Γρηγόριος

Δήμαρχος Δίου

Ο.Τ.Α. Ν. Πιερίας

Καστανάρας Γεώργιος

Δήμαρχος Ολύμπου

Ο.Τ.Α. Ν. Λάρισας

Ρέππας Βασίλειος

Μέλος του Ε.Ο.Σ. Λιτοχώρου

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος και Σύλλογος Ελλήνων Ορειβατών Λιτόχωρου

Κλέτσας Κων/νος

Βιολόγος

Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις

Φυσικόπουλος Αναστάσιος

Δασολόγος

Ειδικός Επιστήμονας