ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
Κανονισμός Εθνικού Δρυμού Ολύμπου

 • Η είσοδος στον Εθνικό Δρυμό επιτρέπεται μόνον από τους υπάρχοντες δρόμους και η κυκλοφορία επιτρέπεται μόνο στα διαμορφωμένα μονοπάτια, από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου.

 • Δεν επιτρέπεται :

 • H είσοδος χωρίς συνοδό σε παιδιά κάτω των 14 ετών

 • H στάθμευση σε άλλους χώρους εκτός των ειδικών χώρων στάθμευσης

 • H κοπή δέντρων, η μεταφορά φυτοχώματος, το ξερίζωμα και η συλλογή θάμνων, φυτών ή σπόρων

 • Tο άναμμα φωτιάς και η κατασκήνωση στην ύπαιθρο

 • Tο κυνήγι κάθε ζώου με οποιοδήποτε μέσο, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους

 • H καταστροφή και η συλλογή φωλιών, αυγών ή νεοσσών και γενικότερα η ενόχληση και καταστροφή ειδών της πανίδας

 • H πρόσκληση ζημιών σε γεωλογικούς σχηματισμούς

 • H ελεύθερη κυκλοφορία οποιωνδήποτε ζώων που συνοδεύουν επισκέπτες

 • Ο Εθνικός Δρυμός του Ολύμπου προστατεύεται με ειδική νομοθεσία. Για τους παραβάτες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.Δ. 86/1969, του Ν.Δ. 996/1971, και των Νόμων 177/1975, 998/1979, 1650/1986, 2742/1996 και 3044/2002.