ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η σύσταση καθορίστηκε με την υπ' αριθ. 24515 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (24515/26-6-2006 ΦΕΚ 754 Β'). Στο Δ.Σ. εκπροσωπείται μια σειρά φορέων και ειδικοτήτων που έχουν ως αντικείμενο τη διαχείριση της περιοχής «Εθνικός Δρυμός Ολύμπου».

Πρόεδρος του Φ.Δ.Ε.Δ.Ο. ορίστηκε ο κος Παπαστεργίου Γεώργιος, Οικονομολόγος, Νομάρχης Πιερίας και εκπρόσωπος των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Πιερίας και Λάρισας. Στη θέση του Αντιπροέδρου εκλέχθηκε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καρυάς κ. Δάσιος Αντώνιος και στη θέση του Γραμματέα ο κ. Καραηλιάς Νικόλαος, κοινός εκπρόσωπος του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Λιτόχωρου και του Συλλόγου Ελλήνων Ορειβατών Λιτόχωρου.

Η πλήρης σύνθεση του Δ.Σ. του Φ.Δ.Ε.Δ.Ο. είναι η εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Παπαστεργίου Γεώργιος
Πρόεδρος

Οικονομολόγος -

Νομάρχης Πιερίας

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Πιερίας και Λάρισας

Δάσιος Αντώνιος
Αντιπρόεδρος

Πρόεδρος Κοινότητας Καρυάς

Ο.Τ.Α. Ν. Λάρισας

Καραηλιάς Νικόλαος Γραμματέας

Αναπληρωτής Γραμματέας του Ε.Ο.Σ. Λιτόχωρου

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος και Σύλλογος Ελλήνων Ορειβατών Λιτόχωρου

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Φυσικόπουλος Αναστάσιος

Δασολόγος

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων

Καραΐσκος Αθανάσιος

Δασολόγος

Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων

Μπουκουβάλα Παναγιώτα

ΠΕ 6 Διοικητικών - Οικονομικών

Υπουργείο Ανάπτυξης

Μαλιτσίδου Αρίστω

Δασολόγος

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Καραμούλας Σπυρίδων

Γεωλόγος

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Παπαθανασίου Γεώργιος

Δήμαρχος Λιτόχωρου

Ο.Τ.Α. Ν. Πιερίας

Θεοδωρόπουλος Κων/νος

Καθηγητής Φυσικής- Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Πηνειού

Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις

Σακκάς Κων/νος

Αρχιτέκτονας - Μηχανικός

Ειδικός Επιστήμονας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Κατσαρός Λουκάς Αναπληρωτής Πρόεδρος

Νομάρχης Λάρισας

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Πιερίας και Λάρισας

Σιαμάτρας Κων/νος

Δήμαρχος Ολύμπου

Ο.Τ.Α. Ν. Λάρισας

Γκρίνιας Δημήτριος

Πρόεδρος Σ.Ε.Ο. Λιτόχωρου

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος και Σύλλογος Ελλήνων Ορειβατών Λιτόχωρου

Μαρμάρα Αικατερίνη

ΠΕ Γεωπόνων - Δασολόγων - Δ/νση Περιβ/κού Σχεδιασμού Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων

Ντινόκας Δημήτριος

Δασολόγος

Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων

Κολέρης Δημήτριος

ΠΕ Μηχανικών

Υπουργείο Ανάπτυξης

Τριανταφυλλίδου Ζωή

Δασολόγος

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ξύδη Ειρήνη

ΠΕ Περιβαλλοντολόγων

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Παπαχρήστος Γρηγόριος

Δήμαρχος Δίου

Ο.Τ.Α. Ν. Πιερίας

Περδίκης Γεώργιος

Χημικός - Υπεύθυνος Περιβ/κής Εκπαίδευσης στη Β/βάθμια

Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις

Κάλφας Αλέξανδρος

Πολιτικός Μηχανικός

Ειδικός Επιστήμονας