Οργανωμένες ξεναγήσεις

Ξενάγηση στο Κέντρο Πληροφόρησης

Η επίσκεψη στο Κέντρο Πληροφόρησης μπορεί να συνδυαστεί με οργανωμένες ξεναγήσεις που πραγματοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης Ολύμπου με τους διπλωματούχους Ξεναγούς του στο Κέντρο Πληροφόρησης. Το πρόγραμμα της ξενάγησης διαμορφώνεται ανάλογα με την ηλικία και τον αριθμό των συμμετεχόντων, τον χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους οι επισκέπτες και τα ειδικά ενδιαφέροντά τους.

Ξεναγήσεις μαθητών / φοιτητών

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου υλοποιεί προγράμματα περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ξεναγήσεων με συνοδεία εξειδικευμένου Ξεναγού Εθνικών Δρυμών σε μαθητές προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και φοιτητές στο εντυπωσιακό και ολοκαίνουργιο Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου.

Ξεναγήσεις ενηλίκων

Πραγματοποιείται ξενάγηση σε γκρουπ ενηλίκων στο Κέντρο Πληροφόρησης του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου με Ξεναγό Εθνικών Δρυμών του Φορέα Διαχείρισης.

Για την επιβεβαίωση προγραμματισμού ξενάγησης απαραίτητη η αποστολή αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση mdpp.olympus@necca.gov.gr στο οποίο παρακαλούμε να αναφέρονται η ημερομηνία και η ώρα ξενάγησης, ο αριθμός και το ηλικιακό εύρος των ατόμων που θα συμμετέχουν, η γλώσσα ξενάγησης (ελληνικά – αγγλικά), ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο υπεύθυνου επικοινωνίας καθώς και αν επιθυμείτε η ξενάγηση να συνεχιστεί και σε διαδρομή της Προστατευόμενης Περιοχής.