ΚΑΡΥΑ - ΔΙΑΣΕΛΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ -ΚΑΚΑΒΡΑΚΟΥ - ΣΚΟΛΙΟ - ΜΥΤΙΚΑΣ

Από το χωριό το μονοπάτι Ο2 (το οποίο ξεκινάει από την Κρήτη και συναντάει το διεθνές ορειβατικό μονοπάτι Ε4 που από τα Πυρηναία Όρη καταλήγει στον Μύτικα) μας οδηγεί στη «Χαρβαλόβρυση» και στη συνέχεια στην αλπική νότια πλευρά ανάμεσα στις κορυφές Κακάβρακο και Μεταμόρφωση. Από το Διάσελο μπορούμε να κινηθούμε προς «Μπάρα» και Άγιο Αντώνιο ή μέσω του Ο2 προς «Σταυροιτιές» και Σκάλα, Σκολιό, Μύτικα.

Διαδρομή: Μέτριας δυσκολίας

00
Διάρκεια (h)
0000
Υψομ. Διαφορά (m)
00000
Μήκος (m)

Το ακολουθούμε μέχρι να περάσουμε μία βράχινη κόψη στο αριστερό μας χέρι. Στο σημείο αυτό στρίβουμε αριστερά σε στενό, πολύ ανηφορικό και δυσδιάκριτο μονοπάτι, το οποίο κινείται στα ριζά αυτής της κόψης από τη δεξιά πλευρά. Έχοντας πάντα τη βράχινη κόψη στα αριστερά μας και το ρέμα «Καραϊσκίνη» στα δεξιά, φτάνουμε μετά από πορεία μιας περίπου ώρας στη θέση «Παπά Ράχη».

Μετά ακολουθούμε τα κόκκινα σημάδια πάνω στη Ράχη που μας οδηγούν σε 3 περίπου ώρες στο Οροπέδιο των Μουσών.
Η διαδρομή είναι αρκετά κουραστική γιατί έχει σάρα και αρκετή κλίση, ενώ μονοπάτι ουσιαστικά δεν υπάρχει. Η διαδρομή αυτή μπορεί να γίνει για επιστροφή, εάν ανεβούμε στο Οροπέδιο των Μουσών, από το «Ρέμα του Ναούμ», αφού οι αφετηρίες και των δύο διαδρομών πάνω στο δασικό δρόμο είναι κοντινές (περίπου 2 χιλιόμετρα δρόμος ή 25΄ πορεία).