ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ «ΣΠΗΛΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ» - ΛΟΥΚΙ -ΜΥΤΙΚΑΣ

Πρόκειται αρχικά για το ίδιο μονοπάτι με το προηγούμενο μέχρι τα 2.480 μέτρα, όπου συναντάμε τη διασταύρωση για τα Ζωνάρια. Ακολουθούμε το μονοπάτι στα δεξιά μας, το οποίο στην αρχή ανηφορίζει απότομα ενώ στη συνέχεια ακολουθεί τις πτυχώσεις των «Ζωναριών» για αρκετή ώρα, ως το σημείο όπου αρχίζει το χαρακτηριστικό «Λούκι» που καταλήγει στο Μύτικα.

Διαδρομή δύσκολη: (σε σημεία επικίνδυνη)

0
Διάρκεια (h)
000
Υψομ. Διαφορά
0000
Μήκος (m)

Μέσα στο «Λούκι» υπάρχουν χαρακτηριστικά κόκκινα βέλη, πάνω στα βράχια, που δείχνουν την πορεία. Η διαδρομή αυτή είναι ιδιαίτερα δύσκολη - και μέσα στο Λούκι επικίνδυνη λόγω κατολισθήσεων - και χρειάζεται πολλή προσοχή από τους ορειβάτες.