Ασπόνδυλα

Ο Όλυμπος αποτελεί «hotspot» βιοποικιλότητας για τις πεταλούδες στην Ελλάδα καθώς εδώ έχουν καταγραφεί περί τα 155 είδη από τα συνολικά 239 είδη13 που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα μέχρι σήμερα. Παράλληλα, συνιστά ενδιαίτημα για ασπόνδυλα είδη Ευρωπαϊκού Κοινοτικού ενδιαφέροντος και σημασίας όπως τα: Parnassius apollo, Zerynthia polyxena, Morimus funereus, Lucanus cervus, Cerambyx cerdo, Parnassius mnemosyne και Buprestis splendens.

Καθώς τα ασπόνδυλα είναι από τις λιγότερο μελετημένες ομάδες στον Όλυμπο, κάθε χρόνο καταγράφονται και προστίθενται νέα είδη μέσα από τις δράσεις παρακολούθησης. Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια των ετών 2013-2016 καταγράφηκαν 275 είδη ασπονδύλων, από τα οποία 24 είδη θεωρούνται σημαντικά ή ανήκουν σε κάποιο καθεστώς προστασίας14,7,8. Όσο προχωρά η μελέτη και έρευνα στην ομάδα αυτή, τόσο αναμένεται αύξηση του αριθμού των συνολικών και σημαντικών ειδών ασπονδύλων.

 

Σημαντικά είδη ασπονδύλων

 

Α/ΑΕΙΔΟΣΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
1Anax imperatorΠ.Δ. 67/198115
2Boloria diaΠ.Δ. 67/1981
3Buprestis splendensΠαρ. ΙΙ Οδηγίας 92/43/ΕOΚ
4Cerambyx cerdoΠαρ. ΙΙ Οδηγίας 92/43/EOΚ
5Charaxes jasiusΠ.Δ. 67/1981
6Erebia melasΠ.Δ. 67/1981
7Erynnis marloyiΑπειλούμενο16
8Gonepteryx rhamniΠ.Δ. 67/1981
9Hemianax ephippigerΠ.Δ. 67/1981
10Lathrobium olympicumΕνδημικό14
11Lucanus cervusΠαρ. ΙΙ Οδηγίας 92/43/ΕOΚ
12Lycaena ottomanusΑπειλούμενο16
13Lycaena thersamonΑπειλούμενο16
14Morimus funereusΠαρ. ΙΙ Οδηγίας 92/43/ΕOΚ
15Muschampia tesselumΠ.Δ. 67/1981
16Parnassius apolloΠαρ. ΙV Οδηγίας 92/43/ΕOK, Π.Δ. 67/1981
17Parnassius mnemosyneΠαρ. ΙV Οδηγίας 92/43/ΕOΚ, Π.Δ. 67/1981
18Pieris erganeΠ.Δ. 67/1981
19Plebejus pylaonΤρωτό17
20Poecilimon thessalicusΕνδημικό1
21Polyommatus ripartiiΠ.Δ. 67/1981
22Spialia phlomidisΠ.Δ. 67/1981
23Trichius sexualisΑπειλούμενο18
24Zerynthia polyxenaΠαρ. ΙΙ Οδηγίας 92/43/ΕOΚ