Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση διαχειριστικών δράσεων και εξοπλισμού Η/Υ – Λογισμικού

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση διαχειριστικών δράσεων και εξοπλισμού Η/Υ - Λογισμικού» της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων», με κωδικό ΟΠΣ 5033173 και Κωδικό Πράξης ΣΑ: 2019ΣΕ27510018.

Για να κατεβάσετε την υπ’ αριθμ. 489/9-7-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απ’ ευθείας ανάθεση δημόσιας σύμβασης γενικών υπηρεσιών

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απ’ ευθείας ανάθεση δημόσιας σύμβασης γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Μελέτη ανάπτυξης οικολογικού σήματος ποιότητας», τμήματος της Πράξης «Προστασία και διαχείριση ειδών και φυσικών πόρων στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» με Κωδικό ΟΠΣ 5045450 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Για να κατεβάσετε την υπ’ αριθμ. 490/9-7-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ:

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα Α –Οικονομική Προσφορά της υπ’ αριθμ. 490/9-7-2020 Πρόσκλησης σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ:

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα Γ –Βιογραφικό Σημείωμα της υπ’ αριθμ. 490/9-7-2020 Πρόσκλησης σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ:

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα Δ –Υπεύθυνη Δήλωση της υπ’ αριθμ. 490/9-7-2020 Πρόσκλησης σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ:

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα Ε –Σχέδιο Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 490/9-7-2020 Πρόσκλησης σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ:

«Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την «Προμήθεια αγροτικού ΙΧ 4×4 οχήματος και κλειστού τρέιλερ»

«Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την «Προμήθεια αγροτικού ΙΧ 4x4 οχήματος και κλειστού τρέιλερ», της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» με Κωδ. ΣΑ2019ΣΕ27510018, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Read More

COVID – 19 / Ενημέρωση βάση του ΦΕΚ 2277/Β’/14-6-2020

COVID – 19 / Ενημέρωση βάση του ΦΕΚ 2277/Β’/14-6-2020:

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,

σας ενημερώνουμε για την τήρηση των ακόλουθων κανόνων λειτουργίας:

  1. Υποχρεωτική τήρηση της απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου κατ’ ελάχιστον σε ανοικτούς χώρους και

δύο (2) μέτρων κατ’ ελάχιστον σε κλειστούς χώρους.

  1. Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας από εργαζόμενους, ξεναγούς και επισκέπτες.
  2. Οι ομάδες επισκεπτών (γκρουπ) δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα οκτώ (8) άτομα.

Στα φυσικά πρόσωπα τα οποία επισκέπτονται το Κέντρο Πληροφόρησης και το κτίριο

και δεν τηρούν τους κανόνες λειτουργίας και τα υγειονομικά μέτρα προστασίας,

επιβάλλεται για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

 

COVID – 19 / UPDATE according to legislation No: ΦΕΚ 2277/Β’/14-6-2020:

As a part of the emergency measures for the prevention of the new coronavirus transmission and spread

please follow the operating rules:

  1. Keep (obligatory) distance of at least 1.5 meters in outdoor spaces and at least 2 meters in indoor spaces.
  2. Workers, guides and visitors are obliged to use non-medical facemask cover.
  3. Tourists groups should not exceed 8 members.

 

Individuals visiting the Information Centre and the building and are not complying with the operating rules and the health protection measures and actions will face the fine of 150 euros for each offence.

Δελτίο Τύπου Εφαρμογή έκτακτων μέτρων λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για τον περιορισμό της διασποράς κορωνοϊού COVID-19

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου αναστέλλει τις δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης και ξεναγήσεων μαθητών σχολείων και γκρουπ ενηλίκων τόσο στο Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου όσο και στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Δρυμού, δυνάμει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A’ 55/11.03.2020) για τα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την «προσωρινή αναστολή της λειτουργίας σχολείων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, χώρων θρησκευτικής λατρείας, θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, επιχειρήσεων, δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών, καθώς και γενικά περίκλειστων χώρων συνάθροισης κοινού».

Κατόπιν των ανωτέρω στο πλαίσιο της κοινωνικής υπευθυνότητας και με γνώμονα το δημόσιο καλό, σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Πληροφόρησης  θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεοτέρας, ενώ στα Φυλάκια Εισόδου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου θα απασχολείται προσωπικού ασφαλείας

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου θα συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του με προσωπικό ασφαλείας και η επικοινωνία για οποιοδήποτε θέμα θα γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου 23520 83000, είτε ηλεκτρονικά e-mail: fedolymp@otenet.gr  και η αποστολή εγγράφων στην υπηρεσία μας θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στο παραπάνω e –mail.

Παρακαλούνται οι πολίτες να επισκέπτονται τα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου μόνο για υποθέσεις/ ζητήματα απολύτου ανάγκης, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού με το προσωπικό ασφαλείας.

Η απόφαση θα επικαιροποιείται ανάλογα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας/ ΕΟΔΥ.

Πρέπει να καταλάβουμε όλοι την αξία αυτών των μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19

Δελτίο Τύπου Πάρκο Χριστουγέννων στο Λιτόχωρο 2019

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου συμμετείχε με πρωτότυπες κατασκευές στο «Πάρκο Χριστουγέννων στο Λιτόχωρο» που διοργανώθηκε  από το Δήμο Δίου – Ολύμπου και την Ομάδα Πολιτισμού και Εθελοντισμού της Δ.Ε. Λιτοχώρου από τις 23/12/2019 έως τις 5/1/2020.

Μικροί και μεγάλοι με τη βοήθεια του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου και των εθελοντών που συμμετείχαν, έφτιαξαν γιορτινά στολίδια από ανακυκλώσιμα και φυσικά υλικά όπως από πλαστικά μπουκάλια και  χάρτινα κουτιά, ρολά, χαρτόνια, σελίδες περιοδικών και διασκέδασαν ζωγραφίζοντας τις ξεχωριστές τους διακοσμητικές χειροτεχνίες!

 

Ο Φορέας Διαχείρισης ευχαριστεί θερμά τους μικρούς και μεγάλους συμμετέχοντες, τους εθελοντές, αλλά και τους διοργανωτές για την άψογη συνεργασία.

Πληροφορίες για τον Φορέα Διαχείρισης, στο τηλέφωνο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου: 23520 – 83000 και στη σελίδα του στο fb: https://www.facebook.com/foreasOlympouGreece/

Πληροφορίες για το «Πάρκο Χριστουγέννων στο Λιτόχωρο» στο τηλέφωνο 2352 350110 (Δήμος Δίου Ολύμπου) και στην ιστοσελίδα: https://www.facebook.com/xristougenna.litochoro/

 

Η οπτική της UNESCO για την κλιματική αλλαγή στην Μεσόγειο

Η οπτική της UNESCO για την κλιματική αλλαγή στην Μεσόγειο

Στα πλαίσια της εξωστρέφειας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου και της συνεργασίας του με Ευρωπαίους εταίρους, πάνω στο καυτό θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής που μαστίζει τον πλανήτη, στέλεχος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου συμμετείχε σε επίσημη συνάντηση εργασίας στο UNESCO Regional Bureau for Science and Culture in Europe στην Βενετία, με τίτλο:

Read More

Δελτίο Τύπου συμμετοχής του ΦΔΕΔΟ στην 35η Έκθεση Τουρισμού Philoxenia 2019

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου συμμετείχε στην 35η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «Philoxenia 2019», στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, από τις 8 έως τις 10 Νοεμβρίου 2019 φιλοξενούμενος στο Περίπτερο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού «Philoxenia 2019», που διοργανώνεται από την ΔΕΘ-HELEXPO, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, αποτελεί το κύριο σημείο συνάντησης  των επαγγελματιών του τουρισμού και φιλοξενίας στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια.

Στο περίπτερο 15 σταντ 25 οι επισκέπτες ενημερώθηκαν  για τις οικολογικές αξίες της Προστατευόμενης Περιοχής, για τα προγράμματα και τις δράσεις του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου στην περιοχή ευθύνης του, αλλά και για τη δυνατότητα επίσκεψής τους στο Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου.

Πληροφορίες για την «Philoxenia 2019» στο τηλέφωνο: 2310  2310 291 188 και στην ιστοσελίδα https://philoxenia.helexpo.gr/

Πληροφορίες για τον Φορέα Διαχείρισης Ολύμπου στην ιστοσελίδα www.olympusfd.gr, Fb: https://goo.gl/3MXz3J και στο τηλ: 23520 83000.

 

Απολογισμός δράσης δακτυλίωσης του ΦΔΕΔ Ολύμπου

Στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης ειδών, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου (ΦΔΕΔ Ολύμπου) υλοποίησε δράση δακτυλίωσης πουλιών σε συνεργασία με τον Δρ. Χαράλαμπο Αλιβιζάτο, μέλος του Ελληνικού Κέντρου Δακτυλίωσης Πουλιών και της Επιστημονικής Επιτροπής του ΦΔΕΔ Ολύμπου.

 

 

Κατά το διάστημα 14 - 19 Οκτωβρίου 2019 δακτυλιώθηκαν συνολικά 351 άτομα από 24 διαφορετικά είδη σε υψόμετρο 940μ. σε ενδιαίτημα θαμνώνων και μικτού δάσους με ξέφωτα. Αξιοσημείωτη η πρώτη δακτυλίωση στην Ελλάδα τριών ατόμων Τσαρτσάρας – Γερακότσιχλας (Turdus viscivorus) καθώς και η δακτυλίωση μεγάλου αριθμού (20) ατόμων Θαμνοψάλτη (Prunella modularis).

Διαβάστε περισσότερα εδώ:

Δακτυλιώσεις ειδών ορνιθοπανίδας στον Εθνικό Δρυμό Ολύμπου

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου διοργανώνει δράση δακτυλίωσης ορνιθοπανίδας εντός της περιοχής ευθύνης του (περιοχή Λιτοχώρου). Οι
δακτυλιώσεις θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τον Δρα Χαράλαμπο Αλιβιζάτο, μέλος του Ελληνικού Κέντρου Δακτυλίωσης Πουλιών και της
Επιστημονικής Επιτροπής του ΦΔΕΔ Ολύμπου, από την Δευτέρα 14/10/2019 το απόγευμα έως και το Σάββατο μεσημέρι, 19/10/2019.

Read More