Ορνιθοπανίδα

Ιστορικά έχουν καταγραφεί περί τα 150 είδη πουλιών στην περιοχή του Ολύμπου ενώ σύμφωνα με τα αποτελέσματα του έργου «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών ορνιθοπανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου»10 τα τελευταία χρόνια απαντώνται 135 είδη.

Από αυτά, πολλά αρπακτικά βρίσκουν καταφύγιο στις απότομες βραχώδεις ορεινές πλαγιές, αναμεσά τους ο φιδαετός (Circaetus gallicus), η γερακίνα (Buteo buteo), ο σφηκιάρης (Pernis apivorus), ο χρυσαετός (Aquila chrysaetos), το σαΐνι (Accipiter brevipes), το ξεφτέρι (Accipiter nisus) τα  κιρκινέζια (Falco naumanni, F. tinnunculus) και οι πετρίτες (Falco eleonorae, F. peregrinus). Στα αλπικά λιβάδια και βράχια διαβιούν είδη εξειδικευμένα στις δύσκολες ορεινές συνθήκες όπως η εντυπωσιακή τοιχοδρόμα (Tichodroma muraria), η χιονάδα (Eremophila alpestris), ο χιονοψάλτης (Prunella collaris) και η κιτρινοκαλιακούδα (Pyrrhocorax graculus). Μέσα στα πυκνά δάση απαντώνται πολλά είδη και μεγάλοι πληθυσμοί από δρυοκολάπτες (Dryocopus martius, Dendrocopos leucotos, D. medius, D. syriacus, Picus canus, P.viridis) και από παπαδίτσες (Lophophanes cristatus, Poecile montanus, Periparus ater, Poecile lugubris). Στα δάση απαντάται και το διπλοσάϊνο (Accipiter gentilis) και ο γερακαετός (Hieraatus pennatus) ενώ η περιοχή γενικότερα αποτελεί σημαντικό πέρασμα για τη μετανάστευση αρπακτικών πουλιών.

Από τα πουλιά που απαντώνται στον Όλυμπο, 34 είδη προστατεύονται υπό το Παράρτημα Ιe της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ11 για τα πουλιά ενώ άλλα συμπεριλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας9.

Gallery

Είδη Ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ και του Κόκκινου Βιβλίου των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας

Α/ΑΕΙΔΟΣΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
1Ciconia ciconiaΠελαργόςΠαρ. Ι, VU
2Ciconia nigraΜαυροπελαργόςΠαρ. Ι, EN
3Gyps fulvusΌρνιοVU/CR
4Αquila chrysaetosΧρυσαετόςΠαρ. Ι, EN
5Aquila pomarinaΚραυγαετόςΠαρ. Ι, EN
6Circaetus gallicusΦιδαετόςΠαρ. Ι, NT
7Hieraaetus pennatusΓερακαετόςΠαρ. Ι, EN
8Milvus migransΤσίφτηςΠαρ. Ι, CR
9Circus aeruginosusΚαλαμόκιρκοςΠαρ. Ι, VU
10Circus cyaneusΧειμωνόκιρκοςΠαρ. Ι
11Circus pygargusΛιβαδόκιρκοςCR
12Buteo rufinusΑετογερακίναVU
13Pernis apivorusΣφηκιάρηςΠαρ. Ι
14Accipiter brevipesΣαϊνιΠαρ. Ι
15Falco naumanniΚιρκινέζιΠαρ. Ι, VU
16Falco vespertinusΜαυροκιρκίνεζοΠαρ. Ι
17Falco eleonoraeΜαυροπετρίτηςΠαρ. Ι
18Falco peregrinusΠετρίτηςΠαρ. Ι
19Alectoris graecaΠετροπέρδικαΠαρ. Ι, VU
20Bubo buboΜπούφοςΠαρ. Ι
21Aegolius funereusΑιγωλιόςΠαρ. Ι
22Glaucidium passerinumΣπουργιτόγλαυκαΠαρ. Ι
23Caprimulgus europaeusΓιδοβύζιΠαρ. Ι
24Coracias garrulusΧαλκοκουρούναΠαρ. Ι, VU
25Dryocopus martiusΜαύρος δρυοκολάπτηςΠαρ. Ι
26Picus canusΣταχτής δρυοκολάπτηςΠαρ. Ι, NT
27Dendrocopos leucotusΛευκονώτης δρυοκολάπτηςΠαρ. Ι
28Dendrocopοs mediusΜεσαίος δρυοκολάπτηςΠαρ. Ι
29Dendrocopοs syriacusΒαλκανικός δρυοκολάπτηςΠαρ. Ι
30Picoides tridactylusΤριδάχτυλος δρυοκολάπτηςΠαρ. Ι, NT
31Lullula arboreaΔεντροσταρήθραΠαρ. Ι
32Calandrella brachydactylaΜικρογαλιάντραΠαρ. Ι
33Melanocorypha calandraΓαλιάντραVU
34Anthus campestrisΩχροκελάδαΠαρ. Ι
35Ficedula albicollisΚρικομυγοχάφτηςΠαρ. Ι
36Ficedula semitorquataΔρυομυγοχάφτηςΠαρ. Ι
37Lanius collurioΑετομάχοςΠαρ. Ι
38Lanius minorΣταχτοκεφαλάςΠαρ. Ι
39Emberiza hortulanaΒλαχοτσίχλονοΠαρ. Ι
CR= Κρισίμως κινδυνεύον
ΕΝ= Κινδυνεύον
VU= Τρωτό
NT= Σχεδόν απειλούμενο