Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων, όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω, με κατάρτιση σύμβασης μέγιστου συνολικού προϋπολογισμού επτά χιλιάδων και τετρακοσίων ευρώ (7.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Η χρηματοδότηση καλύπτεται από πιστώσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το έτος 2019.

Διαβάστε περισσότερα εδώ:

Previous reading
Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης στη Δράση «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές 2019»
Next reading
6ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας “ΚΩΦΟΙ & ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ”.