Δελτίο τύπου μετά την εκδήλωση εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Δικτύου Natura 2000 και της Παγκόσμιας Ημέρας Βιοποικιλότητας από την Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου

Με επιτυχία γιορτάστηκε η Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικτύου Natura 2000 και τα τριάντα χρόνια από τη δημιουργία του δικτύου, από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) και τις Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα.

Η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου γιόρτασε την 21η Μαΐου από τις 10:00 έως τις 14:00, προσφέροντας μία «εικονική ανάβαση» και ξενάγηση στο Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, στο Λιτόχωρο και πεζοπορία στην προστατευόμενη περιοχή Natura.

Πιο συγκεκριμένα, μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν στην ξενάγηση στη σύγχρονη θεματική έκθεση του Κέντρου Πληροφόρησης και κατέκτησαν την υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας μέσω «εικονικής ανάβασης» γρήγορα και άκοπα!

Επιπλέον οι συμμετέχοντες στη γιορτή, παρακολούθησαν την αίθουσα προβολών του Κέντρου Πληροφόρησης, την εντυπωσιακή τρισδιάστατη προβολή για τον Όλυμπο.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε πεζοπορία και ξενάγηση εντός της περιοχής Natura σε μονοπάτι κοντά στο Λιτόχωρο και οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν το βουνό δια ζώσης. Εμπλούτισαν τις βοτανολογικές τους γνώσεις, άκουσαν καλέσματα πτηνών και ενημερώθηκαν για το πολυσήμαντο φυσικό περιβάλλον του Ολύμπου τις οικολογικές του αξίες.

Ευχαριστούμε τη Σ. Μεντεκίδης Α.Ε. ΔΙΟΣ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ για την ευγενική διάθεση εμφιαλωμένων μπουκαλιών νερού και τη συνεισφορά της στην εύρυθμη υλοποίηση της εκδήλωσης και όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους.

Τι είναι το δίκτυο Natura 2000

Το δίκτυο Natura 2000 είναι ο βασικός πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η δημιουργία του δικτύου βασίστηκε στις δύο ευρωπαϊκές οδηγίες της Ε.Ε. για τη φύση: την Οδηγία για τους οικοτόπους (92/43/EΟK), και την Οδηγία για τα άγρια πτηνά (2009/147/EK, πρώην 79/409/EK). Οι προστατευόμενες περιοχές που χαρακτηρίζονται βάσει των δύο αυτών Οδηγιών συγκροτούν το δίκτυο Natura 2000. Τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν υφίσταται υποβάθμιση οικοτόπων ή όχληση ειδών σε αυτές τις περιοχές, να θεσπίσουν μέτρα προστασίας και διαχείρισης και να παρακολουθούν την κατάσταση των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων.

Στην Ελλάδα, το δίκτυο Natura 2000 αποτελείται από 446 περιοχές, οι οποίες καλύπτουν περίπου το 28% της χερσαίας και το 20% της θαλάσσιας έκτασης της χώρας. Αρμόδιες για τη διαχείριση αυτών των περιοχών είναι οι 24 Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του ΟΦΥΠΕΚΑ.


Previous reading
Βραδιά νυχτερίδων (Βat night) στον Όλυμπο
Next reading
Δελτίο Τύπου μετά την πραγματοποίηση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ