Για να κατεβάσετε την διευκρίνηση της υπ’ αριθμ. 172/24-3-2021 διακήρυξης πατήστε εδώ

Previous reading
Διευκρινήσεις επί της υπ’ αριθ. 172/24-03-2021 Διακήρυξης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου
Next reading
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την «Παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού»