Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την «Παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού», στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» – Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, Δράση 19.2.4, Υποδράση 19.2.4.5. με ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ : 0011310853.

Για να κατεβάσετε το τεύχος της υπ’ αριθμ. 172/24-3-2021 διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την περίληψη της υπ’ αριθμ. 172/24-3-2021 διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της υπ’ αριθμ. 172/24-3-2021 διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της υπ’ αριθμ. 172/24-3-2021 διακήρυξης πατήστε εδώ

Previous reading
Διευκρινήσεις επί της υπ’ αριθ. 172/24-03-2021 Διακήρυξης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου
Next reading
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου