«Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την «Προμήθεια αγροτικού ΙΧ 4x4 οχήματος και κλειστού τρέιλερ», της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» με Κωδ. ΣΑ2019ΣΕ27510018, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Άξονας προτεραιότητας: 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑ)» 2014-2020.

Για να κατεβάσετε το τεύχος της υπ’ αριθμ. 484/8-7-2020 διακήρυξης πατήστε εδώ:

Για να κατεβάσετε την περίληψη της υπ’ αριθμ. 484/8-7-2020 διακήρυξης πατήστε εδώ:

Previous reading
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απ’ ευθείας ανάθεση δημόσιας σύμβασης γενικών υπηρεσιών
Next reading
COVID – 19 / Ενημέρωση βάση του ΦΕΚ 2277/Β’/14-6-2020