Νέα ημερομηνία κατάθεσης προσφορών για τη σύμβαση Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο

«Διαχειριστικές Δράσεις για το Αγριόγιδο και για τα Χειρόπτερα και για τα ενδιαιτήματά τους» με Κωδικό ΟΠΣ 5045450» και Συστημικό Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 133719».

Για να κατεβάσετε το έγγραφο πατήστε εδώ

Previous reading
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου
Next reading
Προστασία και διαχείριση ειδών και φυσικών πόρων στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου