«Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+»

 

Η Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, σε συνεργασία με 8 εταίρους, προσεγγίζουν προτεραιότητες και επιχειρούν να διαχειριστούν προκλήσεις και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας μέσω του Προγράμματος “VALOR- Valorisation of Ancient Farming Techniques in resilient and sustainable agriculture”, το οποίο υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Erasmus +. Μεταξύ άλλων το VALOR επιτρέπει στους εταίρους να προωθήσουν και διαδώσουν βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της αγροτικής ανάπτυξης.

Επισυνάπτεται το 5o ενημερωτικό δελτίο εδώ

Ακολουθείστε το VALOR στο: https://erasmus-valor.eu

Social Valor

Like our Facebook page: https://www.facebook.com/ErasmusVALOR

Follow us on Twitter: https://twitter.com/ErasmusValor

Subscribe on YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC78fp7pzOEii9HT-sXePS8A

Previous reading
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
Next reading
2nd International Mid-term Conference