Το χρονικό διάστημα παροχής των εν λόγω υπηρεσιών θα είναι από 1-7-2018 έως 31-12-2018 η αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι όπως παρακάτω:

1. Νομική − δικαστηριακή υποστήριξη και γενικά νομική κάλυψη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Φορέα Διαχείρισης στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου, από το «Πράσινο ταμείο», Προγράμματος «ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»,.
2. Νομική εκπροσώπηση του Φορέα ενώπιον δικαστηρίων, δικαιοδοτικών οργάνων ή δημοσίων αρχών κράτους - μέλους, τρίτης χώρας ή διεθνών δικαστηρίων, δικαιοδοτικών ή θεσμικών οργάνων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ:

Previous reading
Δελτίο Τύπου Καλοκαιρινές Δακτυλιώσεις πουλιών στον Όλυμπο 2018
Next reading
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων