1. «Παρακολούθηση της εμφάνισης, εξάπλωσης και πληθυσμιακής παρουσίας της πεταλούδας Muschampia cribrellum στον Όλυμπο»
2. «Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της δράσης της καταπολέμησης και πρόληψης της εξάπλωσης του επιβλαβούς ξενικού εντόμου Cydalima perspectalis»
της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων», με κωδικό ΟΠΣ 5033173 και Κωδικό Πράξης ΣΑ: 2019ΣΕ27510018».

Για να κατεβάσετε την υπ’ αριθμ. 76/18-2-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Previous reading
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
Next reading
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+.