«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση των γενικών υπηρεσιών «Φέρουσα Ικανότητα και Σχέδιο Διαχείρισης Επισκεπτών, με στόχο την πρόληψη αρνητικών ανθρωπογενών επιπτώσεων στα ευαίσθητα είδη και οικοτόπους του Ολύμπου» της πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων», με κωδικό ΟΠΣ 5033173 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2019ΣΕ27510018.

Για να κατεβάσετε την υπ’ αριθμ. 924/11-11-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ:

Previous reading
Διευκρινήσεις επι της υπ’ αριθμ. 915/10-11-2020 Διακήρυξης
Next reading
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών