Το χρονικό διάστημα παροχής της ανωτέρω προμήθειας θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2018 η αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η περιγραφή των παρεχόμενων προμηθειών είναι όπως παρακάτω:

Τμήμα 1: προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των γραφείων του Φορέα Διαχείρισης που στεγάζονται στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Λιτόχωρο, του Κέντρου Υποδοχής Επισκεπτών στη θέση «Μύλοι» στο Λιτόχωρο και του Κέντρου Υποδοχής Επισκεπτών στη θέση «Αγ. Τριάδα» Βροντούς για ένα έτος συνολικού προϋπολογισμού χίλια οκτακόσια ευρώ (1.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων.
Τμήμα 2: προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης.

Διαβάστε περισσότερα εδώ:

Previous reading
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου
Next reading
«Όλυμπος. Καταφύγιο άγριας πανίδας & πεδίο εκπαίδευσης για την Αειφορία»