Ο ΦΔΕΔ Ολύμπου και οι εταίροι στο πρόγραμμα Erasmus + “Valorisation of ancient farming techniques in resilient and sustainable agriculture – VALOR” σας προσκαλούν στο διαδικτυακό εργαστήριο με τίτλο ‘Sustainable agriculture practices in the shadow of mountain Olympus, the house of gods‘, το διάστημα 28-30 Ιουνίου 2021.

Για να κατεβάσετε το ONPMA on-line Study Visit, 28-30 June 2021 πατήστε εδώ

Previous reading
ONPMA on-line Study Visit, 28-30 June 2021 / Final Agenda 2
Next reading
Διακήρυξη για Σύμβαση με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ